Kvalitet

Kvalitet er ikke bare noget, man skal kunne lave, men det er også noget, man skal kunne dokumentere. Derfor har vi også avanceret udstyr til vores rådighed for at kunne leve op til de krav, der stilles til os.

Metallurgi:

Det smeltede metal kontrolleres for den korrekte sammensætning vha. spektralanalyse i vores laboratorium.De støbetekniske egenskaber kontrolleres vha. bl.a. termoanalyse og beregning af gasindeks i smelten.

Strukturen i materialet kontrolleres ved at se på billeder af slib under mikroskop.


Certifikater:

På forlangende kan der medleveres et 3.1 certifikat, der dokumenterer kemiske og mekaniske egenskaber af godset. MT Jæger er TÜV certificeret til Pressure Equipment iht. AD 2000-Merkblatt W0.

Tryk og tæthedsprøvning:

Tryk- og tæthedsprøvning kan foretages ved at neddykke emnet under vand ved et foreskrevet tryk.